Det vert høve til å utfalde seg i bassenget frå kl 13.30 til ca 16.00.

 

Dette tilbodet er ope for ALLE som er knytte til Sæbø IL

 

Vi har avtale med ei badevakt, men alle born skal vere i følge med ein vaksen.

 

Som mange veit så er det ikkje så enkelt å få tak i vekslepengar så vi bed om at Dykk tek med akkurat til deltakaravgift: Familie kr 100 eller kr 30 pr pers.

 

Helsing styret i barneidrettsgruppa:

Lisbeth Aklestad, Tom Andre Holen, Kay Are Urkegjerde, Anne Aarskog og Linda Stokke