Denne helga har det vore firåringane si kyrkjehelg. På laurdag var det undretur i kyrkja og søndag var det gudsteneste med utdeling av kyrkjebok til firåringane og fyrsteklassingane.

Det møtte ca 150 personar, herav 50-60 born i kyrkja søndag, og då kan ein kanskje vente seg litt høgre støynivå enn i ei vanleg gudsteneste, men nei, sokneprest Rolf Dyrhol held fokus på temaet om Noahs ark så ungane var lydhøre til presten. Bortsett frå då dei tre barnekora stemte i. Barnesongen fylte den store kyrkja på ein måte som berre må høyrast.

Barnekora som deltok var Hjørundfjord barnekor, to kor frå måndagsklubben i Ørsta. Det var "Lisjekoret" som besto av ungar frå 4 år og "Storekoret" som var ungar i 1.klasse.

I tillegg til sokneprest Rolf Dyrhol var Ole Christian Johnsen kyrkjetenar og på piano organist Marie Austrheim ilag med dei ansvarlege for kora.

Barnekor i kyrkja -1.5 Søndag 18.3.2012_1

Kl. 10.55 var det normal antal personar som hadde møtt til gudsteneste, men...

Barnekor i kyrkja -1 Søndag 18.3.2012_1 Barnekor i kyrkja -2 Søndag 18.3.2012_1

..så opna dørene seg og ungar utkledd i fargerike klede som skulle symbolisere dyr i Noahs ark og englar, strøymde inn i kyrkja.

Barnekor i kyrkja -3 Søndag 18.3.2012_1 Barnekor i kyrkja -4 Søndag 18.3.2012_1

Barnekora i drakter som skal symbolisere dyra i Noahs ark sang kjente songar.


Barnekor i kyrkja -7 Søndag 18.3.2012_1


Barnekor i kyrkja -5 Søndag 18.3.2012_1 Barnekor i kyrkja -10 Søndag 18.3.2012_1

Sokneprest Dyrhol fortalde om  Guds avstraffelse til folk ved å fløyme vatn over jorda. Dyr frå av alle slag overlevde i ein stor båt som vart kalla Noahs ark. Det vart vist både videobilde og det var kraftig regnlyd. Tilslutt kom engelen og slapp ut dyra frå den store båten...

Barnekor i kyrkja -11 Søndag 18.3.2012_1

.. borna som var utkledd som dyr, sprang ned midtgongen etter dei var slept fri.

Barnekor i kyrkja -8 Søndag 18.3.2012_1_1 Barnekor i kyrkja -8.5 Søndag 18.3.2012_1_1

Så vart det delt ut bok til firåringane. Dei kom fram etter opprop og takka fint presten for den fine boka.

Barnekor i kyrkja -9 Søndag 18.3.2012_1_1 IMGP2615_1
IMGP2617_1 IMGP2619_1

Etter firårigane hadde fått si bok, kom turen til  fyrsteklassingane som også fekk si bok.

Barnekor i kyrkja -13 Søndag 18.3.2012_1

Ei siste nummer frå barnekora.

Barnekor i kyrkja -14 Søndag 18.3.2012_1 Barnekor i kyrkja -15 Søndag 18.3.2012_1
Og då var det slutt. 
Nede i kyrkja var det ein plass dei minste kunne halde til.

                                                                

Barnekor i kyrkja -16 Søndag 18.3.2012_1 Barnekor i kyrkja -18 Søndag 18.3.2012_1

Presten gjekk i forvegen, så kom borna og resten av kyrkjelyden.

Barnekor i kyrkja -19 Søndag 18.3.2012_1 Barnekor i kyrkja -20 Søndag 18.3.2012_1

På Bedhuset var det kyrkjekaffi og ein liten matbit. Saft til born og vaksne.

Barnekor i kyrkja -22 Søndag 18.3.2012_1

Og her møttast kjentfolk.