BFUL inviterer barn i storskulealder og ungdom til sosialt samvær i romjula.

Det vert lagt til rette for spel av ymse slag. Ikkje berre dataspel, men også ulike typar brettspel, kort, film, konkurransar og anna.

Ta med det DU har lyst å spele! :)

Vi deler oss i to grupper:


Første del av arrangementet er for born i alderen 4. – 7. klasse.
Det varer frå kl 12 – 18.

Etterpå opnar vi for dei eldre ungdommane:  8.klasse - 21 år
Dei får rigge seg til frå kl 17, og halde på til fredag kl 13.

COLOURBOX_dataspillere_dukk_None_full

(Vi hadde planar om at lanet skulle vare til kl 15 fredag, men sidan vi ikkje har fått nok vakter, avsluttar vi no fredag kl 13.00)

Vaktene ser til at alt går greitt føre seg, og styrer kiosken.

Vaktliste:

Vakt nr

Tidspunkt

Vaksne

1

12.00 – 14.30

Ingvil Flatnes

Gerd-Sofie Langvatn

2

14.15 – 17.00

Elisabeth Årset Dimmen

 

3

16.45 – 19.30

Aanon Aanonsen

 

4

19.15 – 22.00

Kenneth Hustad

5

21.45 – 01.00

Kari Stokke

6

00.50 – 06.10

Ingvil Flatnes

7

06.00 – 08.30

 André Mo

8

08.15 – 10.30

 Janneche Myklebust

9

10.15 – 13.00

 Jon-Martin Mo

10

12.45 – 15.00

 Gerd Sofie Langvatn

Ingvil Flatnes 

 Det vert sal av chips, pizza, brus og snop i kiosken.

Prisar for å delta:

 60kr   for 4.kl – 7.kl  

100kr for 8.kl – 20 år   + 50kr i depositum for rydding 

004