Eg saknar Hjørundfjorkalendaren 2012. Kjem han snart?