Kvart år bruker vi nordmenn nemleg millionar av telys for å skape kos og hyggje heime. Når lysa har brunne ned, vert dei gjerne kasta i søpla. Dette er jo sløsing med verdifulle ressursar! For det ikkje så mange veit, er at telyskoppane er laga av aluminium og derfor kan attvinnast om og om igjen til nyttige ting som til dømes syklar og leikestativ. Attvinning av aluminium har eit energiforbruk på berre 5 prosent samanlikna med framstilling av heilt ny aluminium.

Telysjakten skal vere morosam, men elevane som er med, skal òg lære noko. Medan dei jaktar på brukte telys, skal dei mellom anna lære om krinsløp, attvinning, energi, klima og aluminium. Samstundes gjer dei noko bra for miljøet!

Men det er viktig at ein ikkje tenner fleire telys fordi vi vil samle telyskoppar til konkurransen. Vi skal berre gjenvinne dei telysa som vi brukar til vanleg.

Så dersom DU ynskjer å hjelpe elevane i 2. og 3. klasse å samle brukte telyskoppar kan du levere dei til elevar i klassene eller på skulen. Lurer du på noko så ta kontakt med Sæbø skule på tlf 70048200, eller epost saboskule@orstaskulen.no

Her er dei som går i 2. klasse:
2. klasse

Og her er dei som går i 3. klasse:
3.klasse

Du finn meir informasjon på heimesida, www.telysjakten.no

God jaktlukke til alle telysjegerar!

For elevane i 2. og 3. klasse ved Sæbø skule