Gjennom hovudoppslaget i Magasinet - innlegget i Dagbladet - laurdag 15. oktober får vi gode intervju med pelsdyroppdrettarane Jon Arne Nordang, Svein Arne Øye og Jetmund Øye.

Dagbladet 151011

Framsida av Dagbladet 15.10.11.

Vi ser ikkje grunn til å gjengi innhaldet av artikkelen her, men vi håper at mange får med seg opplysningane som desse solide oppdrettarane kan bere fram. 

Artikkelen har og stoff om samla verdsproduksjon av pelsdyrskinn, marknads-situasjonen og økonomien i næringa.

Det er bra at også pelsdyrnæringa kan kome til orde og opplyse lesarane om at det er fleire sider av saka om pelsdyrhald.