Foreldre har teke initiativ til eit halloweendisko også for dei yngste borna på laurdag.

 

Dette vert arrangert på grendahuset frå kl 15  til kl. 17, og er for barn frå barnehagealder og til og med 4. klasse

Inngongspengar 20,-

Kiosk og disko

Så då er det berre å kle seg ut og komme!

 

r_939

 

For dei større borna, frå 5. klasse og til og med første året på vidaregåande vert det arrangert Halloweendisko frå kl 18.15 - 23.00

 

http://www.hjorundfjord.no/?komponent=artikkel&handling=les&artikkel=3549