http://www.morenytt.no/nyheiter/article229545.ece

 

Artikkel om det fyrste reguleringskartet på Sæbø finn du her!