Program:

Det blir mange aktiviteter på Bjørke denne dagen.

Laga på Bjørke (sokneråd-Bedehus-Ungdomslag) og fleire private arrangører er med å markerer kulturminnedagen.

 

Dagen starter med:

  • kl 11.00 Gudteneste i Bjørke Kyrkje


  • Kl 12.00 er alle velkomne til kaffi på Bjørke Bedehus  Her blir det orientering om vidare program og faldera som høyrer til kulturminneløypa vil bli delte ut til dei som ikkje er kjent på Bjørke.


  • Kl 1230 blir det opp til folket å sjå og delta på dei forkjellige aktivitetene. Loklale Guider Det blir mulighet til å få omvisning i J.Buda og naustrekka. Vi får og høyre om Spor etter eldre tid i Bjørkevikja.


  • Kl 13.00 Det blir ope  Tua/Tingstova Omvisning av lokale folk.Spor etter eldre tider på Bjørke får man og høyre om.


  • Kl 15.00 møtest vi på Haukly. Her blir det musikk og litt mat.Diktlesing mm


  • Kl 15 30  Arkeolog Øyunn Kleiva kjem og skal vise bilder frå funn og vi får høyre kva som har blitt funne i jorda her inne og i Hjørundfjorden. Her er og fleire plasser som er av innteresse for arkelogene. Bilder frå eldre spor på Bjørke vil bli viste på Haukly og historier om spora.

 

Båt er oppsett frå Sæbø kl 1130 retur kl 17

Bill 200 kr tur/retur

Vi regner med å vere ferdig med programmet slik at folket rekk båten.

Haukly blir ope til kl 18.00.

Velkomme til Bjørke

Skjåstaddalen Frilynde Ungdomlag.