Temadag eigarskifte 15. oktober

Har de bestemt dykk for at odelsjenta/guten, eller ein annan, skal få ta over gardsbruket?  Ja, då bør de kort og godt klikke her.

011
Illustrasjonsfoto frå sommaren 2010.  Jakob Hustad, då snart 16, bak traktorrattet og ved forhaustarspaken.

Det er Møre og Romsdal bondelag som skipar til temadag om eigarskifte av gardsbruket.  Temadagen vert altså laurdag den 15. oktober.

Påmeldingsfristen er måndag 3. oktober.  Alle opplysningar finn du ved igjen å klikke her.

20071027AdvokatOleHRoedstol_JPG%20(267x200) 

Det er advokat Ole Houlder Rødstøl som står for det faglege innhaldet under temadagen.