Ord til ettertanke kan finnast i bøker, på doveggen eller bak på ein bobil. Eit tysk par har formulert ein livsvisdom og plassert denne teksta bak på bobilen.

Sommerferie 11 154

Omsett til norsk kan det seiast slik:

            ” For gammal til å arbeide,

            for ung til å døy,

            frisk nok til å reise”.

Vi fann dette motivet på ei av ferjekaiene i distriktet og synest at det kan formidlast til fleire.

Og med dette som motto drog dette paret rundt i vårt vakre land!  ”God tur!”, kunne vi seie.