Møt opp ved småbåthavna kl 1800

Ta med reiskap, gjerne greinsaks o.l.

Irene vil fordele arbeidet etter kor mange som kjem, og vi tek sikte på å rydde langs heile turstien fram til Kvistad bru.

Elerampa2011 002

På somme av sitteplassane må det kansje ei grafse og steinrive til for å få fram grusen att.

Det er utruleg mykje folk som går tur langs elverampa, og vi vil gjerne bevare den flotte turstien slik at den vert fin å gå på også når hausten er på god veg.

Elerampa2011 003

Laurdag 10/9 vert det turmarsj på Elverampa med start kl 15, vi vil oppmode alle til å setje av dagen til litt sosial samling ved klubbhuset etter ei lita trimøkt.

Vi har flotte premiar, sal av lodd, mat og drikke, så vel møtt skal du vere, både på dugnaden og på turmarsjen.

Husk å tipse venner og kjende, ta med hele slekta på trimtur denne dagen.

Helsing Bondalen helselag og trimgruppa.