Store Smørskredtind 015b
Vegard Riise på vestegga rett under toppen av Store Smørskredtind

Ja,  faktumet gjer meg nærast litt trist til sinns, men boka som ligg på den 1631 meter høge toppen lyg nok ikkje – dei siste åra er det svært få som har vitja Store Smørskredtind i sommarhalvåret.

Sist torsdag kom det endeleg ein skikkeleg fjelldag, skodda var for det meste vekke og sola skein frå klår himmel.  Slogen og dei andre kjende toppane i kommunen hadde mykje arbeid med å ta imot alle gjestane. Ja, nokre få av oss vitja til og med Store Smørskredtind. Det burde vi sikkert ikkje ha gjort, i alle høve burde vi ikkje gått opp vestegga.

Problemet med vestegga var kort og godt kulden.  Over ca. 1400 høgdemeter var det nemleg ein god del is – fersk is. Og området der denne ruta går, ligg i skugge til langt på dag.  Dette burde eg sjølvsagt ha tenkt på då eg såg at det berre var nokre få plussgrader om morgonen.  Heldigvis gjekk alt fint, men vi valde å gå ned att den solrike søraustsida og vidare ned Langfonndalen til Lygnstøylvatnet.

Store Smørskredtind 011 copy
Vegard Riise(t.v.) og Jakob Hustad er klar for toppstøytet mot Store Smørskredtind.  Ein del av vestegga i bakgrunnen.

Manglande merking
Bratt og rått og vått fjell kombinert med is kan vere store nok problem i seg sjølv på ein topptur, men manglande-/dårleg merking av ruter gjer i alle fall ikkje situasjonen betre. Ruta til/frå Store Smørskredtind på søraustsida er no knapt merka i det heile.  Ruta opp langs vestegga har framleis nokre få vardemerker, men der er langt færre enn der var berre for få år sidan.  Problemet er nok at vardane vert feia ned av snøskred vinterstid og få-/ingen set dei no opp igjen.

Paul Schmidt Skylstad er ein av dei som er mest kjend i området.  Eg har vore med han på fleire turar til denne nest høgste toppen i Sunnmørsalpane.  Alltid har han teke seg tid til å legge ein stein eller to på mange av småvardane langs rutene til toppen. Desse vardane har vore til uvurderleg hjelp for dei av oss som vil nå toppen.  Men kva skjer når eldsjelene, dei som tek seg av vardebygginga, ikkje lenger går så mykje på denne eller andre vardemerka tindar?  Det seier seg sjølv – rutene vert utan merking og folk vel å gå på andre toppar.

Raudmåling?
Eg har ikkje spurt, men eg kjenner meg viss på at Paul ikkje vil bruke raudmåling rett på fjellet, rett på Store Smørskredtind, som rutemerking i staden for små steinvardar.  Mange, sikkert eg sjølv også, er i så fall samde med han.  Men ein klatt tørr måling rett på fjellet vert ikkje fjerna ved første snøskred…

Som sagt, det er no få namn i toppboka på Store Smørskredtind.  Rett nok er det ikkje alle som finn boka, andre igjen vel å ikkje legge att signaturen sin på toppen, men det vert nok ikkje meir enn ca. 30 personar på toppen av denne tøffaste toppen for turgåarar i Sunnmørsalpane.  Vi kan sjølvsagt skulde på ein dårleg sommar, men langt fleire burde ha fått kjent gleda av å vitje Tinden, som er Paul sitt kjælenamn på denne toppen. 

Store Smørskredtind 025d
Jakob Hustad på 1631 meter høge Store Smørskredtind.  Hjørundfjorden og Bondalen i bakgrunnen.

Dårleg merking – lite trafikk
I dag er altså merkinga av rutene til Støre Smørskredtind svært dårleg.  Eg er overtydd om at det er den viktigaste årsaka til at så få no går til toppen som gjerne vert kalla storebroren til Slogen.  Lite trafikk gjer også at få vil finne vegen gjennom bjørkekrattet til råsa ned Langfonndalen.  Faren er nok stor for at denne råsa knapt er gåandes på grunn av attgroing.  Skal vi prøve med litt raudmåling på fjellet likevel?

Knut Hustad

                                                 ---------------

Nokre ekstra foto til slutt frå turen til Store Smørskredtind som Vegard Riise, Jakob Hustad og underskrivne tok torsdag 11. august.

Store Smørskredtind 039b Store Smørskredtind 016b
Vegard Riise på Store Smørskredtind.  Foto mot aust/Strandamoldskreddalen.  På foto til høgre ser vi fjellet Skruven i venstre biletkant.

Store Smørskredtind 034 copy Store Smørskredtind 040 copy

Store Smørskredtind 052 copy Store Smørskredtind 054 copy
Turen ned frå Store Smørskredtind tok vi på søraustsida og gjekk vidare ned Langfonndalen til Lygnstøylvatnet og Norangdalen.