Vi har lese om Fylkesmannen Lodve Solholm som  er sterk motstandar av bilveg til toppen av Skårasalen.  Administrasjonen i Ørsta kommune seier lite - offisielt, men politikarane seier nja...,  dersom andre betaler.  Og så strekar dei under at dei fryktar skredfaren.

Kva seier du? Bør det byggast veg (nesten) heilt til toppen av den 1542 m høge Skårasalen slik at også eldre og funksjonshemma også kan ta vitje denne vidgjetne toppen og få med seg ei fantastisk utsikt?

IMGP2441
Utsikt frå eit punkt rett under toppen av Skårasalen (ca. 1500 m)

Det er vel viktig å få ein slik veg slik at det kan bli fleire arbeidsplassar i Ørsta kommune p.g.a. langt fleire turistar? Eller vil ein slik veg verte for skjemmande?

Skårasalen-med-veg-web
Dette er rett nok berre ei frihandsteikning på eit fotografi, men likevel; vil ein slik veg verte for skjemmande?  Vil vegen øydelegge for dei som ynskjer å ta turen til fots?

Og kva med dei som likar å ta turen til toppen på ski vinterstid?  Vil det verte uråd for Fred Ingar Somby og renne ned slik som han gjorde no i vinter?

052b
Vil ein bilveg øydelegge for slik skikøyring?

Men om Kvistadsida vert dårlegare for skikøyrarar, kan dei ikkje like godt ta turen ned Lisje-Skåradalen slik som  han under?

038c
Skikøyrar på veg ned Lisje-Skåradalen.  Her vert det same kva ingen bilveg.

Kva meiner du om bilveg til Skårasalen.  Sei di meining i meiningsmålingsfeltet på framsida av hjorundfjord.no. (Nede til venstre)