Sølja stakk av frå Tvergrova, nær Bondalseidet, den 22. april.

SøljaKatteleik

Jenny Kristin (5år) og Anne Sofie (3 år) savnar ho stort! Den som finn ho, og gir ho tilbake til oss, får ei finnarløn på 1000,-

Ta kontakt med: Silje Aune Tvergrov på mobil: 995 00 215

På førehand takk!