Det er forfattar/pedagog/fjellmann Helge Standal som har sendt fotoet  til Hjørundfjordportalen.  Han veit ikkje kven personane på biletet er, men lever i håpet om at ein eller annan brukar av hjorundfjord.no kan hjelpe  med å finne ut kven ein- eller fleire av personane på biletet under er.

vedvarden - Kopi
Kven er dette?  Er det nokon som også veit kva for årstal dette fotoet er teke?

vedvarden
Same fotoet, men meir kutta/zooma inn.

Fotoet skal vere frå toppen av Slogen.  Stemmer ikkje det?