Familiegudsteneste i kyrkja

008 copy 009 copy

Som tradisjonen tilseier, var Hjørundfjord kyrkje pynta med norske flagg på nasjonaldagen

Foto KH

Trass i ein del tekniske problem let ikkje sokneprest Rolf Dyrhol seg vippe av pinnen.  Det vart ei fin gudsteneste - og det er plass til fleire neste gong.

Foto KH

Markering ved bautaen og 17.mai tog

IMGP0586_1_1

Barneskulen hadde som god tradisjon årets markering ved Bautaen. Foto.ISMo

IMGP0587_1_1 IMGP0590_1_1
Grønt og fint er det, sjølv om det er berre 6 grader og regnbyger.Foto.ISMo Generasjonskorpset er vårt nye og framifrå hornmusikkkorps.Foto.ISMo

 

IMGP0591_1_1

Systrene Karin Flatnes og Synneva Rekkedal stiller med lokal og klima tilpassa Hjørundfjordbunad. Karin har brodert bunaden sin sjølv og til sine 4 borneborn. Synneva er den som monterer familiens sine bunadar .Foto.ISMo

 

IMGP0592_1_1 IMGP0594_1_1
Oppstilling. Fyrst gjeng flaggborg- konfirmantar.
Foto.ISMo
Korpset hadde ein hard tørn, med frosne fingrar og våte sko, då ei søyle ikkje kunne styrast unna, slik vi andre kunne gjere. Her stiller Oddhild Kalvatn opp sitt mannskap.Foto.ISMo

IMGP0595_1_1

Då er toget i gong og ruta går til Sandvika, forbi barnehagen, og rundt der den gamle aldersheimen stod. Barnehagen har eigen berar og fane.Foto.ISMo

033b 027 copy copy

Gamleheimen er vekke, men togruta er den same.

Foto K.H

Elisabeth Årseth Dimmen og Eve Holen.  Nasjonaldagen vart ein godvêrsdag - for dei som likar å bruke cape utanpå bunaden. Foto K.H

IMG_0900_1

Sæbø skule med si nye fane Foto.EÅD

IMGP0597_1_1 IMGP0598_1_1
Stopp for markering ved Hjørundfjordheimen Foto.ISMo Dei som kunne, hadde nok fått plass på balkongen, denne dagen. Foto.ISMo

 

IMGP0599_1_1

Det er nok mange av bebuarane som har opplevd denne høgtidstunda i mange år og set stor pris på det.  Foto.ISMo

 

IMGP0604_1_1 IMGP0610_1_1
Korpset tek den siste før det vert vidare fram gjennom Hustadvegen til grusbana, for avslutning. Foto.ISMo Ein del tok del i toget med bil. Foto.ISMo

 

IMGP0628_1_1

Dei som har opplevd 17. mai utan feiring, veit kva dette betyr og let seg ikkje kome utav stemning for litt nedbør. Det norske flagget og friheita er akkurat den same kva slags vér det enn er i landet vårt. Anna Lyshagen, Berta og Tomas Kvistad er heiagjeng til 17 mai toget.Foto.ISMo

Jon Åge foto KH

Sunnmørs bunaden kan være så mangt. Her har i allafall John Åge og Henriette Solhaug funne ei høveleg løysning mot regnbygene, iallafall Henriette.

Foto KH


På skulen og på Klubbhuset var det høve til å kjøpe mat

Så var det tid til å kjøpe rjomegraut, kaffi, kaker, pølser, is og brus

IMG_0908_1 IMG_0907_1
Frank Mo var ein av grautkokarane som jobba hardt for at maten skulle være klar til rett tid.  Foto.EÅD Jan Boye Olsen og Normann Dimmen var også iherdige i sitt kall denne dagen. Foto.EÅD

Folkefesten var  i kyrkja

IMG_0912_1

Programleiarane Olai Eikrem Riise og Eivind Årseth Dimmen    Foto.EÅD

Folkefesten har vore tradisjonelt på skulen eller i godt vér i kråa framom skulen. Men i år er skulen omgjort til ein byggeplass og gymsalen kunne ikkje nyttast. Det var lenge lurt på korleis ein i dårleg vér skulle finne høveleg lokale, og tilslutt vart kyrkja valt.

Flinke elvar frå skulen og born frå barnehagen gjorde ilag med Generasjonskorpset folkefesten til ei stemningsfull opplevelse. Korpset under leiing av Oddhild Kalvatn er og har vorte skikkeleg gode. At dei føretrakk å være på galleriet hadde både sine bakdelar og fordelar.Lydmessig fylte dei opp kyrkja på ein måte vi skjeldan har høyrdt, men å få sjå hornmusikken ved framføringa av nasjonal songane våre er ein tradisjon. Dette ville kanskje spesiellt ungane sette pris på.

IMGP0613_1_1

Etter at festleiarane Eivind Årseth Dimmen og Oali Eikrem Riise  hadde opna Folkefesten, spela Generasjonskorpset "Fagert er landet" frå galleriet til allsong. Foto.ISMo

 

IMGP0615_1_1 IMGP0617_1_1
Barnehagen framførte songar dei har øvd inn.Foto.ISMo  Sæbø barnehage. Foto.ISMo

 

 

IMGP0619_1_1

Petter Bjørdal held tale for dagen. Det viktigaste vi har i vårt samfunn er ytringsfriheit og demokrati. Dette er ein juvel som dei kjemper med liv og død i Nord Afrika i dag. På same måte kjempa dei i 1814 her i landet for å få talefriheit og stemmerett.

Eit samfunn med likeverdigheit, rett til arbeid med lønnsinntekt, gjev trygge menneske og har vore nøkkelen til vår velstand i Norge. 17 mai er ein viktig dag for oss for å stoppe opp og tenke igjennom alle dess godene som mesteparten av menneska på jorda berre drøymer om.    Foto.ISMo

IMG_0924_1

Elevar frå 1-7 klasse framførte 3 songar under leiing av lærar Ingvil Aasen Flatnes. No livnar det i lundar, Mellom bakkar og berg, og Alle fuglar Foto.EÅD

IMGP0623_1_1 IMG_0930_1
Ungdomstalen vart halden av Martine Follestad og Hilde Sætre Flatnes  Foto.ISMo Ungdomstalarane var inn på same tema som P. Bjørdal med friheitskampen i Afrika. Her i landet var det Henrik Wergeland som stod fram. Vi er det einaste landet som feirar nasjonaldagen med barnetog Foto.EÅD
IMGP0625_1_1 IMG_0933_1
Tre jenter las dikt Foto.ISMo Karoline Årseth Dimmen, Andrine Valset og Thea Karin Flatnes las dikt Foto.EÅD

IMGP0626_1_1

Som avslutning spela korpset "Ja, vi elskar " til allsong medan festlyden stod. Foto.ISMo

 

 

Foto Elisabeth Årseth Dimmen(EÅD), Ivar Svein Mo (ISMo), Knut Hustad (KH)