Kulturorganisasjonenes mobilisering fortsetter: Bevar tippenøkkelen!

underskriftsaksjon.gif

På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen ble det vedtatt at at partiet ønsker en endring av tippenøkkelen i idrettens favør. 61 kulturorganisasjoner har samlet seg bak en felles uttalelse.

På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen ble det vedtatt at partiet ønsker en endring av den såkalte tippenøkkelen i idrettens favør.

60 kulturorganisasjoner står sammen bak følgende uttalelse:Kulturlivet står fortsatt samlet og beklager vedtaket som ble gjort på Arbeiderpartiets landsmøte om å endre tippenøkkelen i idrettens favør.

Vi registrerer at Arbeiderpartiet forsikrer oss om at kulturlivet ikke skal bli skadelidende og at kulturløftet står ved lag. Samtidig gjør håndteringen av denne saken oss urolige, og den har skapt betydelig usikkerhet i kulturlivet.

Vi har tillit til at denne regjeringen vil oppfylle sine forpliktelser med kulturløftet, og ønsker opprioriteringen av frivillig sektor innenfor kulturlivet velkommen. Vi ønsker samtidig å beholde den relative forutsigbarheten som i dag ligger i kulturens andel av tippemidlene. 36,5 % av overskuddet fra spillemidlene må kunne spores direkte til kultur. På denne måten står kulturen bedre rustet i framtidens kamp om kronene.

Kulturlivet vil derfor fortsette å arbeide for å beholde dagens tippenøkkel inntil saken er endelig vedtatt av Stortinget.

Følgende organisasjoner stiller seg bak (lista oppdateres jevnlig på www.musikk.no):

Norsk musikkråd, Norsk teaterråd, Musikkens studieforbund, Norges Musikkorps Forbund, LNU, Norges Korforbund, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk Kulturskoleråd, FolkOrg, Norsk jazzforum, NASOL, Norsk Rockforbund, AKKS, UNOF, Ung i Kor, Norske Trekkspilleres Landsforbund, Musikk i skolen, Korpsnett Norge, bandORG, Norsk sangerforum, Foreningen Musikk fra livets begynnelse, Norsk Munnspillforum, Norsk Viseforum, Norske musikklæreres landsforbund, Musikk og Ungdom, Musikkens Venners Landsforbund, Noregs Ungdomslag, Ung Kirkesang, GramArt, Norsk Artistforbund, Fellesrådet for kunstfagene i skolen, Norsk kulturforum, Norges museumsforbund, Norsk skuespillerforbund, Folkeakademienes landsforbund, Danse- og teatersentrum, Norsk musikkbibliotekforening, Norsk Kammermusikkforbund, Norges kirkesangforbund, Transnational Arts Production, Landslaget Drama i Skolen, Norsk Bluesunion, Norske Kulturbygg, Norsk teater- og orkesterforening, Kulturforbundet, Norsk Revyfaglig Senter, Kunst og design i skolen, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, Norske Dansekunstnere, Norsk kulturvernforbund, Norsk Americana Forbund, Hålogaland Amatørteaterselskap, Norske Billedkunstnere, Norsk Forfattersentrum, Foreningen norske kordirigenter, Hyperion, Norges Husflidslag, Dans i Skolen, Norsk Forening for Musikkterapi, SEF (Samarbeidsforum for estetiske fag).