PRESSEMELDING 03.04.11

En to år lang diskusjon mellom eierne av Hotel Union Øye i Hjørundfjorden på Sunnmøre og kulturminnemyndighetene er nå endelig sluttført ved at Riksantikvaren fredag trakk sin innsigelse mot eierselskapet 62ºNORDs utbyggingsplaner.

-”Dette var en svært hyggelig melding å få, og markerer det endelige sluttpunkt for en langvarig faglig diskusjon mellom ulike samfunnsinteresser”, sier administrerende direktør Terje Devold i reiselivsselskap 62ºNORD AS i Ålesund.

62ºNORD eier og driver i tillegg til Hotel Union Øye også Hotel Brosundet i Ålesund samt Storfjord Hotel ved Storfjorden som nå er under utbygging til 2012-sesongen.

-"Vi har allerede en sterk regional posisjon gjennom våre tre hoteller, båtcharter- og helikoptervirksomhet, og hotellutvidelsene betyr at vi er rustet til å tilby unike, helhetlige tilbud innen firmatursegmentet også til det nasjonale markedet", sier Devold og viser til den omfattende treårige annonsekampanjen selskapet startet opp i februar i år.

 image003

Hotel Union Øye ble oppført i 1891 i en tidstypisk sveitserstil og fremstår i dag som ett av de best ivaretatte hotellene fra turismens barndom i Norge. Hotellet var gjenstand for betydelig forfall i etterkrigsårene og ble restaurert og tilbakeført til fordums prakt av lokale ildsjeler som kjøpte hotellet i 1989. Hotellet ble overtatt av reiselivsselskapet 62ºNORD i Ålesund i 2009, og de nye eierne startet umiddelbart med planer om å doble romkapasiteten fra 28 til 55 rom. Samtidig presenterte de planene om å endre driftskonseptet fra sommeråpent til helårsdrift.

 

Et hinderløp går mot slutten

- Vi må nok innrømme at vi har opplevd prosessen disse årene som et hinderløp med et ukjent antall hinder å passere før vi kom i mål, men når vi nå ser målsnoren der fremme er vi trygg på at vi har passert de hinder som finnes. Våre planer om utvidelse av hotellet i original sveitserstil skapte en høylytt faglig debatt om gjentagelse av den opprinnelige stilen i fagmiljøet og i norske medier, en debatt som endte med at så vel regionale kulturminnemyndigheter som Riksantikvaren godkjente vår videreføring av den historiske stilen. Deretter kom diskusjonen om nybyggets plassering i forhold til det eksisterende bygget – en diskusjon vi trodde hadde funnet sin endelige løsning når vi innfridde samtlige av Fylkeskonservatorens krav med hensyn til avstand mellom byggene. Stor var derfor skuffelsen når Riksantikvaren fremmet innsigelse mot utbyggingsplanene to dager før sluttbehandling i kommunestyret i Ørsta 17. februar i år begrunnet i hotellets status som kulturminne av nasjonal verdi.

 Hotel Union Øye utbygging illustrasjon

Oppdatert illustrasjon utbyggingsplaner Hotel Union Øye. Riksantikvaren viser nå til sitt besøk på Hotel Union Øye i mars, og konstaterer at nybygget vil fremstå som et klart adskilt bygg. Ut fra en samlet vurdering velger Riksantikvaren å trekke sin innsigelse mot utbyggingsplanene. 

 

Byggestart i september 2012 – utvidet sesong til jul i 2011

- Vi var opprinnelig innstilt på å starte utbyggingen i september 2011, men måtte konstatere at Riksantikvarens innsigelse i februar medførte en utsettelse av utbyggingsplanene. Vi gjenopptar nå prosjekteringsarbeidet med sikte på byggestart etter sommersesongen 2012 og nyåpning i mai/juni 2013, sier Devold. Utsettelsen av byggestart har samtidig medført at Hotel Union Øye for første gang siden åpningen for 120 år siden nå holdes åpent frem til jul i 2011. Dette er muliggjort fordi vi benyttet foregående vinter til å vinterisolere det eksisterende bygget for å legge til rette for fremtidig helårsdrift, sier Terje Devold.

image005 image007

Det utvidede Hotel Union Øye vil få 55 rom i tidstypisk utførelse og innredning fra tiden rundt forrige århundreskifte, og vil i tillegg få serverings- og konferansekapasitet for 80-100 gjester. Foto: Hotel Union

 

Video:Hotel Union Øye, Ålesund - English