Ved å følgje denne linken får du sjå innslaget som vart vist på Nærsynet.  http://nernett.no/?do=article&id=9059