Om ikkje lenge skal Stortinget vedta ei ny landbruks- og matmelding. Denne meldinga vil legge sterke føringar for landbruket i Noreg i åra framover. Og ikkje nok med det - snart tek årets landbruksforhandlingar til. Kva vil skje der?  Norges Bondelag ynskjer sjølvsagt å informere- og påverke politikarane - og resten av innbyggjarane -  om situasjone til lanbruket i Noreg. I første omgang vert dette gjort ved hjelp av ein bodstikkestafett.

Det er mange fylker og mange kommuner i fedrelandet.  Difor vert det brukt eit par bodstikker i kvart fylke for å rekke over alle kommuner før den store markeringa i Oslo som skal vere den 12. april. I dag starta bodstikkestafetten her i søre luten av fylket - nærare bestemt på meieriet i Ørsta.

Bodstikka
Det var leiaren i Ørsta bondelag og leiaren for Samarbeidsutvalet for bondelaga i Ørsta, Geir Hole (t.h.) som starta bodstikkestafetten i den søre luten av fylket. Før han overrekte bodstikka til leiaren i Volda og Dalsfjorden bondelag, Erlend Koppen (t.v.), kom sjefen ved meieriet i Ørsta, Bente Reklev med ei hyggeleg og viktig helsing.

Norges bondelag ynskjer å få med seg lokale støttespelerar til denne stafetten - politikerane er sjølvsagt viktige, men evt. støtte frå folk frå næringslivet er kanskje minst like avgjerande.  Bondelaga i Ørsta trong ikkje å leite lenge etter den personen dei ynskte godord med på vegen frå. Meieristyrar ved Tine Meieriet i Ørsta, Bente Reklev, kom med denne helsinga på bodstikka:

"Norsk landbruk er viktig for norsk matproduksjon, for bosetting og aktivitet over hele landet.  Norsk meieriindustri er avhengig av norsk landbruk

Bente Reklev,
Meierisjef
Tine meieriet, Ørsta"

Bodstikka gjekk altså i dag vidare til Volda.  I morgon vil Erlend Koppen, leiaren i Volda og Dalsfjord bondelag, overrekkje bodstikka til Rovde bondelag i Vanylven.

Fleire av oss fylgjer med på Finnmarksløpet på fjernsynet.  Han som no leiar 1000-kilometeren  er Roger Dahl, kamerat og tidlegare kollega av underskrivne.  Roger  har med seg bodstikka frå Tana til Kirkenes i hundesleden sin.  Klikk her.

Viktige stikkord i bodstikkeaksjonen er:

  • Auka mat- og energiproduksjon på norske ressursar
  • Jordvernet må styrkast
  • Landbruket må bli netto energileverandør innan 2030
  • Auka lønsemd i landbruket slik at også rekrutteringa aukar.
  • Auka inntekter og betre investeringspakkar.