Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste, referent og 2 personer til å underskrive protokollen.
  • Årsmelding
  • Rekneskap
  • Val av styremedlemmer, revisor og valnemd
  • Innkomne saker
  • Korleis utvikle sentrum.
  • Kaffiykt medan vi held årsmøte