Det vert med dette kalla inn til årsmøte i BFUL 9. mars kl 20

 

Evt saker kan sendast til leiar, Janne  Aamås Solhaug innan 7.mars.

e-post: solaas@tussa.com