Jeg vet at han var født i Volda, men kanskje slekten hans kom fra Hjørundfjorden? Og en helt annen ting: Jeg vet at kirkegården på Bjørke ble tatt i bruk omkring 1920. Vil det da si at alle gravferder før den tiden kun foregikk fra Hjørundfjord kirke? Jeg ville være takknemlig for et svar.