Opning ved leiar
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saklista
3. Val av møteleiar
4. Val av skrivar
5. Val av to til å skrive under møteboka
6. Godkjenning av årsmeldingar- Fotballgruppa, Handballgruppa, Barneidrett med idrettskule, Trimgruppa og Hovudlaget
7. Godkjenning av revidert rekneskap- Fotballgruppa, Handballgruppa, Barneidrett med idrettskule, Trimgruppa, Hjørundfjorddagane og Hovudlaget
8. Innkomne forslag
9. Fastsetjing av kontigent for 2011
10. Utleigeprisar på klubbhuset
11. Handlingsplan
12. Godkjenning av budsjett- Fotballgruppa, Handballgruppa, Barneidrett med idrettskule, Trimgruppa og Hovudlaget
13. Val
14. Avslutning

Vi tek oss tid til ei lita matykt.

Håper at mange tek turen til klubbhuset denne kvelden.

Styret i Sæbø Idrettslag