Dette er eit tilbod til ungdom i alderen 7. klasse til 18 år om å samlast og ha det kjekt i lag.  

 

Første kveld vert fredag 4. februar. Kl 19 - 22.30

Aktivitetar vi har er m.a. bortennis, biljard og div. spel (både tv-spel og brettspel/kortspel)

 Nyheder%20DGI%20Bordtennis1

Vi har open kiosk med mykje godt å få kjøpe ;)

Inngongspengar: Medlem i ungdomslaget 10 kr, ikkje-medlem 20 kr

Vi tek sikte på å arrangere slike kveldar kvar tredje fredag framover, og håpar at dette kan verte kjekke kveldar.

P.S. Dersom du er forelder til ein av dei aktuelle ungdomane og kan tenkje deg å hjelpe til ein kveld eller to, så gje beskjed ;) Vi håpar å få setje opp ei vaktliste utover våren.