Denne reportasjen ligg no også ute ute på DAG OG TID  sine heimesider.  Den er skriven av bondalingen Jon Hustad. Vil du lese, klikk her: http://dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1936