Laurdag 29.januar er det dei yngste sin tur til å slå seg lause på dansegolvet. I lag med ein vaksen kan dei ta turen til grendahuset kl 16 - 17.30.

Ungdomslaget arrangerer då "knøttedisko" i lisjesalen.

Diskoball_web_1

Inngongspengar kr 5

I tillegg til muskk og diskolys, vert det forskjellige aktivitetar og sal av pølser og andre kioskvarer. Dei vaksne får høve til å kjøpe seg kaffi og kaffimat.

Vel møtt :D