Vi var så heldige å få denne mogelegheita med handbalgruppa då dei hadde julelotteriet i fjor. Det set vi pris på! :)

Vi bed bygdefolket om å støtte oss so godt dykk kan, vi tek imot alle flasker og boksar som gir pant med takk!

Bur du ein annan stad i kommuna og ynskjer å støtte oss, ta kontakt med:

 - Alexander Riise Olsen på tlf: 97 76 67 79

 - Einar J. Tvergrov på tlf. 91 75 83 27

 

På forhand takk!

 

Helsing styret v/Alexander Riise Olsen, Stig Harald Myklebust, Einar J. Tvergrov, Jannecke Myklebust, Marius Strandmann, Øyvind Taklo, Yngve Frøland og Mikkel Riise.