Buplikt ?

Eg spør:

Burde det være eit folkemøte i si slik sak ?

Veit vi kva det vil innebære ?

Er huseigarene spurde, eller er det ein ego-tripp fra styret i Grendalaget?

 

Eg er imot bu-tvang og trur at ein heller skulle jobba for å få eit kollektivtilbod på plass.  Kanskje det ville motivert fleire til å etablere seg på Sæbø.

 

Kva meiner du ?