NB! Brukarar som ikkje har vorte aktiverte (dvs svart på eposten som var sendt) er fjerna slik at ein kan nytte epostadressene dei var knytte til for å lage seg ein ny brukar her på portalen igjen.

Dei som er råka har motteke ein epost om dette på dei epostadressene som var registrert.

Legg gjerne inn ein kommentar om det er noko du lurer på.