IMG_1423

...ikkje var dei særleg skyre heller..

IMG_1429

Dei takka ikkje nei til mjøl & salt-blandinga.

IMG_1437

Mmmm..

IMG_1442

Lettare forvirra medan dei studerer skiltinga ved Langsætra

Endeleg lukkast vi å finne desse sauene som har leika katt og mus med oss i heile haust.I Sykkylvsdalen openberra dette fantastiske synet seg - det var nesten ikkje til å tru !
Med tips og observasjonar frå folk både på Urke og Øye, innskrenka vi etter kvart leiteområdet til Langsæterdalen og Sykkylvsdalen. Og med vèrgudane på vår side fekk vi ein fin dag i Langsæterdalen - som enda perfekt med dei siste 6 sauene "i boks"

Med tips og observasjonar frå folk både på Urke og Øye, innskrenka vi etter kvart leiteområdet til Langsæterdalen og Sykkylvsdalen. Og med vèrgudane på vår side fekk vi ein fin dag i Langsæterdalen - som enda perfekt med dei siste 6 sauene "i boks"