Glede over å kunne bidra til fellesskapet.

Det er virkelig en stor glede å se folk strømme til Sæbø første helgen i juni og det er utolig spennende å vente på publikums reaksjoner på årets arrangement.

Hjørundfjorddagane 2009

Ja, vi snakker om Hjørundfjorddagane.

Nemnda for Hjørundfjorddagane har så smått begynt å tenke på neste års arrangement, men trenger forsterkninger. Vi må ha inn minst to nye medlemmer slik at det blir kontinuitet i arbeidet videre og minst en av dem bør være en mann.

Hjørundfjorddagane arrangeres hvert år første helg i juni.

Gamle maskiner

Sæbø I.L. er arrangør og økonomisk ansvarlig. Sæbø I.L. eier det meste av det løse utstyret som brukes under Hjørundfjorddagane.

Hjørundfjorddagane arrangeres på og like ved Sæbø skule.

Hjørundfjorddagane har eksistert siden 80-tallet (?) og som en følge av dette har  Sæbø I.L. i dag et unikt anlegg like ved skolen. Klubbhus, grusbane, gressbane, håndballbane, ballbinge. Et anlegg som står til disposisjon for barn og unge både i skoletid og på fritid.

Idrettslaget eier også en minibuss som brukes til trygg transport av håndball- og fotballspillere  ved bortekamper.

Margot

80 % av overskuddet etter Hjørundfjorddagane går til Sæbø I.L. Resterende 20 % fordeles på andre lag og organisasjoner.

De to siste årene har Hjørundfjord kyrkje og soknerådet  i tillegg hatt gode inntekter i forbindelse med kirkekonserten lørdag kveld.

Skram

Hjørundfjorddagane er en stor, fantastisk dugnad som mobiliserer det meste som kan krype og gå denne helgen. Dette legges merke til og vi hører stadig at tilreisende er imponert over hva vi får til på Sæbø.

Hjørundfjorden er et satsingsområde for reiselivsbedrifter. Derfor er det viktig at vi som bor her bidrar med å stable på beina dette arrangementet hvert år. Det gir uvurderlig reklame til området.

Det er også viktig at vi er klar over hvilken betydning arrangementet har for vårt lokale næringsliv. Hotell, campingplasser, ferge, skyssbåt og butikker har alle en travel helg og dermed også gode inntekter. Dette bidrar til at vi er med på å opprettholde et fantastisk godt tilbud på årsbasis.

Vi som sitter i nemnda er ganske kjekke å ha med å gjøre og ønsker oss veldig hjelp fra deg og en til