I høve eit lite prosjekt eg held på med, har eg fått låne dette fotoet av Jon Frøland på Sæbø.  Vi veit at personen til venstre er Einar Frøland, far til Jon, men kva heiter dei andre?  Dei er tydelegvis på ein fjelltur.  Er det nokon som veit kvar dei er?

skann0002
Kven er dette? Kan fotoet vere frå rundt 1930?