Mange av oss har forsket på slekt og deler villig av våre funn. Her i Hjørundfjord har man mange kapasiteter på slekt og gårder. Trolig er Ragnar Standal den som i størst grad har systematisert informasjon om folk og gårder. Vi som jobber med slekt er han evig takknemlig for skattene i bl.a. Hjørdunfjordbøkene.

Førstkommende lørdag er det slektsforskerdag, Det er DIS (Data i slektsgransking) som arrangerer sammen med biblioteket i Ålesund fra kl. 10 - 15. Det er åpent for alle, - ikke nødvendigvis bare for slektsforskere. Vi viser hva vi jobber med, og hvordan vi jobber, - hvor finner vi kilder og hvordan registrerer vi dem.

I tillegg blir det to interessante foredrag; et om hvordan folk flyttet på seg på 1800-tallet og hvorfor de flyttet. Det andre er om jordmødrene på 1800-tallet. Det var ikke bare bare det! Skal bli spennende å høre.

Alle ønskes velkommen, Lokalsamlinga på biblioteket er også åpen og der er det mange gamle skatter å dukke ned i, bemanningen er økt så vi får hjulpet flest mulig. Ta deg gjerne en tur, - kanskje bare for en kaffe og en god prat også.

Se ellers her: http://www.alesund.folkebibl.no/ eller www.disnorge.no

Marianne Sulesund

DIS-Møre og Romsdal