Det tek si tid å produsere og få plass til slike innslag. Men redaksjonssjefen melder i alle fall at det er sett opp ferdig-redigeringsarbeid på arbeidsprogrammet førstkomande fredag, og ho reknar med at det kjem på lufta same dag.

Bilde 097

NRK-teamet i jobb - 1084 moh. - på Stålberghornet. Ole Rønning t.v.

"Nytt i Uka" - ei gratisavis for nordre Sunnmøre med eit opplag på 40.000 - presenterer Ole sin tur onsdag i neste veke. Det vert ein biletrik artikkel over to sider.