Det har vore snakk om at BFUL med god hjelp frå ungdommen skal arrangere LAN-party i morgon 2. oktober. Dette er desverre avlyst pga for lite interesse frå arrangørane og mangel på folk frå styre i ungdomslaget.