Alle husstandar i Bondalen, på Sæbø, Urke og Øyelandet får besøk av våre kjekke handballspelarar mandag 18., tirsdag 19. eller onsdag 20. oktober.
Handballgruppa oppmodar alle bygdefolk og andre som har flasker til overs til å gjere som Theo, gi tomflaskene til oss!

Bur du ein annan stad i kommuna og ynskjer å støtte oss, ta kontakt med Trond Holen på tlf. 92 88 12 85.

Helsing styret