Turmarsj langs elvarampa,

                    og avsluttning på måndagsturane

Trimgruppa i sæbø i.l. og Bondalen helselag, har gjort denne marsjen til eit årleg arrangemang.

Vi har fått tak i mange flotte gevinstar, og det vert trekt både på startnummera, og det vert høve til å kjøpe lodd i ei bok.

Det vert og laga til kafê inne på klubbhuset der det vert mykje godt som fristar.

Vi skal syne bilder drå turane i år, både med sol og regn.

Ta med heile familia, og gjerne venner frå fjern og nær, og ta trimturen og kaffekosen på Sæbø klubbhus på Laurdag.