Med hausten i fjor og det tidlege snøfallet friskt i minnet,byrjar vi å bli litt "småstressa" på å få sauene nedatt på heimebøane. Vi har klatra og kikra og leita etter 2 søyer og 4 lam som er søkk vekk frå områda Vellesæterdalen og Gullmordalen. Helga for 2 veker sidan hadde vi ein fantastisk tur frå Vellesætra via Gullmordalen til Sykkylvsdalen og Langsæterdalen, men utan å finne sauene. No står Grøtdalen att, det bli nok tur dit fredag.

Vi har ei lita bøn til turgåarar og jegerar i området - om de skulle sjå sauer med gule øyremerke og gule bjellemerke i desse områda - VER SÅ SNILL Å TA KONTAKT !

Else & Hermod Velle