Frølandsetra 2010

Vi var seks som starta på Frøland, vødde for både regn og vått lende.

Frølandsetra 2010 002

Norunn, Kari, Alvhild, Haldis og Unni.

Frølandsetra 2010 003

Då vi hadde passert alle leda, kom vi inn til brua ved parkeringsplassen.

Der har vi sett opp eit skilt som viser at råsa til Grøtdalstindane startar litt lenger inne ved Heimsetra.

Dette vart vi gjort merksame på trengdest, då fleire turgåarar hadde starta på turen oppover i skogen her ved parkeringsplassen, og gjekk seg faste i fonnskogen.

Håper skiltet kan vere til hjelp.

Frølandsetra 2010 004

Då vi passerte Heimsetra vart vi merksame på ein som kom etter oss, det var Helga.

Då var vi brått sju i flokk, her med Stokkehornet i bakgrunnen.

Frølandsetra 2010 007

Det manglar ikkje på friskt vatten i dalen, her tek helga seg ein "sup".

Frølandsetra 2010 009

Når vi kom inn på setra, skreiv vi oss sjølvsagt i boka.

Unni og Kari registrerer at det har vore bra besøk , men der er god plass til fleire.

Frølandsetra 2010 010

Bodil, Helga, Haldis, Norunn, Kari, Unni og Alvhild ved selet .

Vi hadde fleire forsøk på fellesbilde, men det kan vere noke gale med ho som stille inn kameraet.

Frølandsetra 2010 012

Enda eit forsøk før vi rusla heimatt.

Frølandsetra 2010 015

Eg og Unni kosar oss over at det er komen snøv på Storehornet og Skårasalen, men Haldis er litt meir betenkt.

Frølandsetra 2010 017

Her ei lita oppstilling ved "den siste mohikaner" eller kva denne skulpturen ved vegen kan heite.

Nokon som veit om den har eit namn?

Frølandsetra 2010 013

Her eit glimt av haustfargane i harmoni.

Takk for laget, vi rakk 71 grader nord!

Neste tur er Rekkedalsetra.

VEL MØTT!

Vi minner om at det vert "Rampemarsj" den 16 oktober, sett av dagen til det.