SÆBØ IDRETTSLAG.

Sæbø i.l. har grupper innan fotball, handball, trim og allidrett.

Det er viktig for idrettslaget å ha mange registrerte medlemmar, då ein del av tildelingar av midlar går etter medlemstal.

Alle som deltek i Sæbø i.l. sine aktivitetarvere medlemmar slik at dei er omfatta av idrettslaget sine forsikringar om noko skjer.

Satsar for medlemskap 2010 er:

Familiekontigent kr 300.-

Medlemmer over 20 år kr 200.-

Medlemmer under 20 år og pensjonistar kr 100.-

Vi ber om at alle aktive betalar i løpet av september,

Helst snarast råd.

Vi oppmodar også passive medlemmer om å støtte opp om laget,

 og gjerne betalar kontigent som støttemedlem.

KONTONUMMER 3993 04 17614

 

Det vil vere ei fin støtte til Sæbø i.l. om du melder deg på grasrotandelen

til Norsk Tipping.

Sæbø idrettslag org. nr. 975577643

Takk for at DU er med og held bygda i aktivitet for komande generasjonar.

 

Helsing Styret i Sæbø idrettslag.