Etter ein sommar med svært god handel  og mykje folk, stenger vi no dørene for sesongen.

Målet vårt var blant annan å skape aktivitet og trivsel i bygda vår.  Eit tilbod til turistane var også viktig. 

Dette synest vi at vi har fått til:) Gode tilbakemeldingar på tiltaket vårt gjorde at det vart

ein svært trivelig sommar på Nilsbuda.

Vi vil takke alle som har besøkt oss i sommar .!!!

Med helsing damene på Nilsbuda.