Noregs Ungdomslag og andre som eig og driv kulturhus
engasjerer seg i denne saka.
Støtt saka du og så vi får vekk denne forkjelsbehandlinga.
Sjå linken under. Att det går ann!

Momskompensasjonen er den rettferdig?

Nei ! ikkje slik den er i dag.

Sjå linken under. Att det går an!
http://e24.no/makro-og-politikk/article3755283.ece

Eg håper at mange av våre lokale og regionale politikera  tar tak i denne saka og får dette endra så fort som råd.
Vist ikkje denne forkjelsbehandlinga forsvinn,trur eg at mange kulturhuseigarar vil få ei tøff tid når dei  skal bygge om, eller halde husa vedlike, slik at dei stetter dagens og framtidige krav.
Eg håper mange som eig og driv kulturhus tar pennen og pc-en fatt og skriv til dei som styrer denne forkjelsbehandlinga . 

Ordninga skal evalueres så vi har muligheit å få dette endra.

Men vi må vakne og gjere noko så fort som råd.

Denne forkjelsbehandlinga må vekk!

Helsing Perry Bjørke