Dei yngste skuleborna er velkomne til diskotek på Grendahuset fredag 3. september kl. 18.30 - 20.30.

Vi hentar og bringar born frå og til fergekaia, dersom det er behov for det.

I tillegg til dansemusikk har vi aktivitetar som t.d. bowling og div. leikar for borna.

Det vert sal av pølser, brus og andre kioskvarer.

barnedisko 010

 

Inngangsbillett er kr 10 for medlem (BFUL), kr. 20 for ikkje-medlem
(Vi sjekkar mot våre medlemslister)

Helsing BFUL