Det vert ikkje vanleg gudsteneste i Hjørundfjord kyrkje søndag, men sokneprest Svein Kvamsdal inviterer til allsong i kyrkja kl. 20.00 søndag kveld.

Dette kan vere ei kjekk anledning til å ta med gjester til den flotte kyrkja vår. 

Vi minner og om at Hjørundfjord kyrkje held ope for publikum kvar tysdag og fredag kl. 18.00 - 20.00 t.o.m. 13. august.

For Hjørundfjord sokneråd