PIC_0004

Buss frå Ørsta kl 9.30 og båt frå Sæbø kl10 til Finnes                                   

 Meld deg på til Ørsta Reiselivslag.

Fottur frå Finnes ca kl 1030 som går til Rognestøylen  der det går buss tilbake til Ørsta  ca kl 18

 Jonny Finnes guider dere heile vegen over fjellet.                                          Mange historier om Bakkedalen får du og høyre på vegen opp til Bakkedalen. 

Når dere kjem opp i Bakkedalen vil Skjåstaddalen Frilynde Ungdomlag  ta mot dere med og servere mat og drikke . 

I Bakkedalen                         

Vi har nå mat og underhaldning lenger inne i Bakkedalen omtrent halvvegs til Bondalsbakken der råsa går over til Rognestøylen.                                        

 Her blir det mulighet til å kjøpe seg varm mat og kaffi.                        

Kyrre Grimstad vil stå for underhaldninga i år                                                 

 Flott musikk i flott natur .

Alle som vil besøke oss i Bakkdalen er velkommen.    

Vil du gå opp i Bakkedalen så møt opp på Finnes ca kl 1030 og slå følge med dei som kjem på båten frå SÆBØ/ØRSTA   

Køyrer du med bil opp tli Bakkedalen så parker bilen nede ved sela i Bakkedalen .

Ta kontakt med ungdomslaget dersom du ønsker å køyre heilt fram til der vi har matserveringa .

Les meir om turen på www.haukly.net  Aktiviteter.

Guiding ved Jonny Finnes                                                                         

  Han fødd på Finnes og kjenner dette området godt.

Helsing  Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag.