I samband med Turveka i Ørsta vert det vandring i kulturminneløypa på Bjørke. I Møre-Nytt tysdag(i dag) kunne ein lese om suksessen kafeen har hatt i år, og at drivarane av den vil halde ope førstkomande torsdag på grunn av nettopp Turveka og vandring i kulturminneløypa denne dagen. Kafeen opnar klokka 10.00, og er open for alle, ikkje berre deltakarar av Turveka. Det blir som vanleg sal av kaffi og kaker samt det breie utvalet av handverk.