Først sa både administrasjon og politikarane i Ørsta kommune nei til at Hjørundfjord Fjordservice AS skulle få plassere flytebryggjer utanfor kaia til det gamle samvirkebygget på Sæbø.  Men i dag, under klagehandsaminga, snudde politikarane i Samfunnsutvalet og gav Marit Riise Olsen og Oddvar Olsen/Hjørundfjord Fjordservice AS likevel løyve til å legge ut flytebryggjer.

IMGP8112
Flytebryggjene til Hjørundfjord Fjordservice A/S vert liggande nedanfor det tidlegare samvirkebyget, dvs. mellom skyssbåten i bakgrunnen og trappa nede til høgre på fotoet. Foto:  Ivar Svein Mo.

IMGP8110
Foto frå motsett kant, frå sør mot nord.  Foto:  Ivar Svein Mo.

Oddvar Olsen er no svært glad for at politikarane no har gjeve sitt endelege ja til flytebryggjene. Som kjent har ekteparet Olsen, eigarane av Hjørundfjord Fjordservice AS, kjøpt det tidlegare samvirkebygget for og bygge det om og så satse på utleige av rorbuer.  Sjølvsagt er det meint at leigarane skal få fiske frå båt i Hjørundfjorden og då må også utleigebåtane ligge ein stad.  Oddvar fortel at det er snakk om flytebryggjer som skal ha plass til seks båtar.

I fylgje Ørsta kommune kan flytebryggjene leggast ut allereie i sommar om ynskjeleg.  Dette fordi flytebryggjer ikkje er ramma av byggeforbodet p.g.a. Åkernesremna.