Laurdag 5. juni:

kl. 13.45 - 16.30 Matsal på klubbhuset

kl. 14.15 - 16.30 Parkeringsvakt

kl. 15.15 - 18.00 Rydding teltet

Søndag 6. juni:

kl. 12.15 - 15.00 Rømmegrautkoking

kl. 14.00 - 16.30 Parkeringsvakt

kl. 14.45 - 18.00 Rømmegrautkoking/opprydding

kl. 16.30 - 19.00 Matsal på klubbhuset

kl. 17.00 - ferdig Grillbuda m/ opprydding

Ta kontakt med Kari Stokke på 915 69 591 dersom du kan ta ei av desse vaktene.